Prešos referenciais do tabaco 2011/2012

TABELA  DE  PREÇOS  REFERENCIAIS  DO  TABACO
Safra:  2011/12   -   R$ / kg
JTI Kannenberg Demais empresas
Virgínia Burley / Mariland Comum Virgínia Burlrey / Mariland Comum
T O 1 7,74 T 1 6,91   7,69 6,85  
T O 2 6,55 T1L 6,24   6,50 6,19  
T O 3 5,56 T 2 6,06 3,25 5,52 6,01 3,22
T R 1 6,04 T2L 4,80 3,20 5,99 4,76 3,17
T R 2 4,14 T 3 4,31   4,11 4,27  
T R 3 2,42 T3L 3,79   2,40 3,76  
T L 1 5,04 T K 2,77 2,27 5,00 2,75 2,26
T L 2 3,91       3,88    
T K 2,98       2,95    
B O 1 8,15 B 1 7,18   8,09 7,12  
B O 2 7,05 B1L 6,47   7,00 6,42  
B O 3 5,68 B 2  6,13 4,06 5,64 6,08 4,02
B R 1 6,35 B2L 5,39 4,00 6,30 5,35 3,97
B R 2 4,65 B 3  4,86 3,26 4,62 4,83 3,23
B R 3 3,11 B3L 4,05 3,15 3,09 4,01 3,13
B L 1 6,19 B K 3,49 2,71 6,15 3,46 2,69
B L 2 5,02       4,98    
B K 3,91       3,88    
C O 1 7,83 C 1 7,00   7,77 6,95  
C O 2 6,87 C1L 6,41   6,82 6,36  
C O 3 5,55 C 2 6,11 4,60 5,51 6,06 4,57
C R 1 5,49 C2L 5,39 4,46 5,45 5,35 4,43
C R 2 3,91 C 3 4,75 3,87 3,88 4,71 3,84
C R 3 2,50 C3L 3,90 3,65 2,49 3,87 3,62
C L 1 6,19 C K 3,49 2,98 6,15 3,46 2,95
C L 2 5,02       4,98    
C K 3,11       3,09    
X O 1 6,87 X 1  6,47   6,82 6,42  
X O 2 5,77 X1L 6,19   5,73 6,15  
X O 3 4,75 X 2 5,51 3,65 4,71 5,47 3,62
X R 1 5,16 X2L 5,16 3,49 5,12 5,12 3,46
X R 2 3,19 X 3 4,31   3,16 4,27  
X R 3 1,88 X3L 3,90   1,86 3,87  
X L 1 5,49 X K 3,11 2,50 5,45 3,09 2,49
X L 2 4,45       4,42    
X K 2,27       2,26    
G 2 2,98 N 1,27 1,30 2,95 1,26 1,29
G 3 0,77 G 0,53 0,89 0,76 0,53 0,88
N 1,96       1,94    
SC 0,77       0,76    
ST 0,47       0,47